Layout Image

סיפור אישי – רמיאל מנתניה

JoyeCig שלום,

ברצוני לחלוק אתכם חוויה מדהימה שעברתי, בזכות הסיגריה אלקטרונית שלכם.

אבי איש בן 60 ועישן בערך מאז שאני זוכר את עצמי. תמיד היה ריח של סיגריות ברחבי הבית, זה תמיד הפריע אבל אסור היה לומר מילה, אחרת אבא היה מתעצבן. לפני זמן לא רב התחלתי גם אני לעשן, ומאז אבא הפסיק לדבר איתי. פתאום יום אחד הפסיק לומר לי שלום כאשר הייתי מגיע לביקור, אפילו לא במנוד ראש. מיותר לציין, שגם לפני כן לא היה מחילף איתי יותר מידי מילים אבל מאז שגילה שאני מעשן, התעלם ממני נחרצות. שמתי לב גם שהעישון מתחיל להשפיע עליו באופן ניכר, משתעל הרבה, נחנק, מתנשף בכבדות לאחר פעולות פשוטות של התכופפות. לפתע התחלתי לחשוש שאלך בדרכו, שאהפוך להיות כמוהו, לא מדבר עם ילדי ומתעייף מהרמת חפץ קל בגיל  60. יותר מכך, פחדתי לאבד את אבי . שמעתי רבות על סיגריות אלקטרוניות, וחשבתי לעצמי ששווה לנסות, הרי את הטרח הזקן הזה לעולם לא אצליח לשכנע לבוא למרכז גמילה, קניתי לשנינו סיגריות אלקטרוניות, הגעתי לביקור בבית האבות בוא הוא מתגורר, טמנתי בידו את הסיגריה ואני עצמי התיישבתי מולו והתחלתי לעשן תוך התעלמות ממבטו הזועף. בזוית העין ראיתי אותו מכניס את הסיגריה אל פיו ומנסה אותה. יצאתי כעבור כמה דקות וחזרתי לאחר מספר ימים, התיישבתי מולו והוא שלף מייד את הסיגריה, כך המשיך הדבר ואפילו התחלנו לדבר מעט בהתחלה מילה פה מילה שם ולאחר מכן שאלות ומשפטים שלמים, אני נגמלתי ואבי הפסיק לשען גם הוא לפחות בפעמים בהם אני בא לבקר אותו.

 תודה JoyeCig , שעזרתם לשנינו להיגמל ונתתם לי במתנה קשר מיוחד וקרוב עם אבי

רמיאל, נתניה.